Để thực hiện được 2 chức năng thông tin & rà soát về lợi ích những mẫu đối tượng kế toán, tính giá cần phải cung cấp 2 bắt buộc sau đây :

Thứ nhất, tính giá phải đảm bảo chuẩn xácphù hợp sở hữu giá cả hiện thời, số lượng  chất lượng của di sản. Chỉ mang tính giá chính xác thì kế toán mới  thể cung cấp những thông báo xác thựcchân thực & tin cậy về tình hình di sản của doanh nghiệp.

Thứ hai, tính giá phải đảm bảo thống nhất về hình thức tính toán giữa những doanh nghiệp khác nhau trong nền kinh tế  giữa những giai đoạn khác nhau. Bởi vì điều này đảm bảo cho tính so sánh được của thông tin kế toán giữa những kỳ cũng như thông báo giữa các doanh nghiệp mang nhau, trong khoảng đấy  thể Phân tích hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệpcác thời kỳ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *