mộtbí quyết làm cho tờ khai quyết toán Thuế thu nhập tổ chức

– Trước lúc lập Thống kê tài chính chúng ta phải đi lập tờ khai quyết toán thuế TNDN năm để xác định lai số thuế TNDN hiện tại phải nộp so mang số thuế đã tạm thời tính ở những quý trong năm. Lập lại bảng cân đối account sau ngừng thi côngĐây mới đi lập những bảng biểu trong bộ Thống kê vốn đầu tư như: Lập bảng cân đối kế toán , Báo cáo kết quả hoạt động buôn bán

cach-lap-to-khai-quyet-toan-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-nam

– Thời hạn kê khai: Chậm nhất là ngày 31/03 của năm N+1

– dòng tờ khai quyết toán TNDN năm: 03/TNDN

2các phụ lục cần lập trên quyết toán thuế thu nhập tổ chức năm (Mẫu số: 03/TNDN).

anhPhụ lục 1: 03-1A/TNDN

– Phụ lục 03-1A/TNDN: bí quyết làm cho phụ lục này

+Chỉ tiêu 01: Tổng doanh thu ta lấy tiêu chí trên TK 511 ở bảng cân đối số phát sinh.

+Chỉ tiêu 02: Tổng doanh thu – doanh thu cung cấp hàng trong nước

+Chỉ tiêu 03: Tổng cộng của tiêu chí 04+05+06 : là các khoản giảm trừ doanh thu.

+Chỉ tiêu 08: Doanh thu hoạt động nguồn vốnchỉ tiêu này ta lấy tiêu chí TK 515 trên bảng CĐ số phát sinh.

+Chỉ tiêu 10: Lấy tổng TK 632 trên bảng cân đối số nảy sinh.

+Chỉ tiêu 12: Lấy tổng TK 642 trên bảng cân đối số phát sinh.

+Chỉ tiêu 13: Lấy tổng TK 635 trên bảng cân đối số phát sinh.

+Chỉ tiêu 14: Lấy TK 6352: tầm giá lãi vay

+Chỉ tiêu 16: Lấy Tổng TK 711 trên bảng cân đối số phát sinh.

+Chỉ tiêu 17: Lấy tổng TK 811trên bảng cân đối số phát sinh.

+Chỉ tiêu 18: = mục tiêu 118

+Chỉ tiêu 19: = Tổng doanh thu – Tổng giá thành

Kết luận:

-Nếu như doanh nghiệp với kết quả kinh doanh lỗ thì kế toán chỉ cần khiến cho phụ lục này  nhấn GHI dữ liệu tự cập nhật sang tờ khai chính.

-Còn nếu như doanh nghiệp  kết quả buôn bán lãi  Thống kê tài chính năm trước lỗ thì chúng ta khiến thêm phụ lục hai dưới đây

b: Phụ lục2: 03-2A/TNDN:chuyển lỗ từ HĐSXKD

Tại HTKK nhấn thêm phụ lục chọn 03-2A/TNDN

thí dụ chúng ta đang quyết toán của năm 2013, Năm 2012 bị lỗ thì ở phần số nảy sinh chúng ta đánh số tiền tương ứng vào năm tương ứng, rồi chuyển bao lăm tiền vào năm nay thì kế toán đánh vào: Số lỗ được chuyển trong kỳ tính thuế này. Rồi nhấn GHI số liệu tự chuyển sang tờ khai ở mục tiêu C3.

c. Phụ lục 03-3A/TNCN: Thuế TNDN được giảm giá

– khi nào thì khiến phụ lục này? khi năm lập quyết toán  các chính sách như thông tư, nghị định về khuyến mãi miễn giảm thuế; tỉ dụ như năm 2012 sở hữu thông tư 140 quy tắc đối sở hữu tổ chức vừa  nhỏ được ưu đãi giảm thuế suất thuế TNDN 30%.

phương pháp làm cho phụ lục 03-3A/TNDN:

Phần A: Xác định điều mong muốn & chừng độ khuyến mại thuế.

– Khoản 1:  những DN vừa  nhỏ, cung ứng KD những mặt hàng thông thuờng không thuộc các ngành đặc thù, tích vào dòng cuối là khuyến mãi khác

Phần B: Xác định số thuế được khuyến mại.

3. Xác định số thuế TNDN chênh lệch do DN hưởng thuế suất khuyến mại

4. Xác định số thuế được miễn giảm trong kỳ tính thuế

STT 4.1: Tổng thu nhập tính thuế được miễn thuế hoặc giảm thuế

Lấy số tiền trên mục tiêu C6 của tờ khai chính.

STT4.2: Thuế suất thuế TNDN ưu đãi vận dụng

sở hữu chính sách thuế hiện giờ tính từ ngày 1/7/2013 sở hữu những doanh nghiệp vừa  nhỏ  doanh thu năm trước bé hơn 20 tỷ hay làng nhàng 1,67 tỷ/1 tháng thì được lợi thuế suất thuế TNDN là 20%. Vậy mục tiêu này đánh 20

STT 4.3: Thuế TNDN phải nộp = Tổng thu nhập tính thuế được miễn thuế hoặc giảm thuế * 20%.

STT 4.4: Tỷ lệ thuế TNDN miễn giảm (%): Đánh số 30 vào cái này-  nghĩa giảm 30% thuế TNDN.

STT 4.5: Thuế TNDN được miễn giảm.

Sau lúc khai xong hai phụ lục trên ta nhấn GHI thì các số liệu tại hai loại trên sẽ tự động khiêu vũ sang tờ khai chính tương ứng  các chỉ tiêu bên 2 phụ lục trên.

ghi chú: Thêm phụ lục 01/MGT-TNDN ( quy tắc tại thông tư 140) kèm theo hướng dẫn miễm giảm 30% thuếTNDN này.

3. phương pháp lập tờ khai quyết toán thuế TNDN theo dòng 03/TNDN trên HTKK

– Vào phần mềm HTKK -> Tích thuế Thu Nhập đơn vị -> Quyết toán TNDN năm mẫu 03/TNDN

– Chọn năm

-Chọn tháng ngày

-Tích vào tờ khai lần đầu  nhấn thêm các phụ lục

– Phụ lục 03-1A/TNDN: Kết quả hoạt động cung cấp buôn bán

– Phụ lục 03-2A/TNDN: Chuyển lỗ trong khoảng hoạt động cung ứng kinh doanh

– Phụ lục 03-3A/TNDN: Thuế TNDN được khuyến mại.

Ngoài công việc tờ khai quyết toán thuế TNDN năm. Bạn cần biết phương pháp lập tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *