Nhật ký – Sổ chiếc là 1 mẫu sổ liên hiệp. Nó kết hợp ghi theo thời gian & theo hệ thống. Sổ này sở hữu phổ quát dòng kết cấu khác nhau, nhưng đặc biệt cơ bản của nó là trên cộng một trang sổ, số liệu kế toán vừa được ghi theo thời gian (phần Nhật ký) vừa được ghi theo hệ thống (phần Sổ cái). Chứng trong khoảng kế toán khi vào sổ liên hiệp này được sắp xếp & phân cái theo thời kì & riêng cho từng đối tượng.

Theo mức độ nói chung của ngôn từ phản chiếu, sổ kế toán được chia khiến sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết & sổ hài hòa kế toán tổng hợp  chi tiết.

Sổ kế toán tổng hợp được dùng để đề đạt tổng quát các cái di sảnnguồn vốnnhững quá trình sản xuất kinh doanh của tổ chức thể nhắc tên một số sổ kế toán tổng hợp như: Sổ loại, sổ Nhật ký – Sổ chiếc, sổ Đăng ký chứng từ ghi sổ.

Sổ kế toán chi tiết được sử dụng để phản chiếu chi tiết các văn bản pháp luật  số tiền đã được phản ảnh trong các sổ kế toán tổng hợp nhằm phục vụ cho nhu cầu quản lý cụ thể. Thuộc loại này bao gồm các sổ hoặc thẻ kế toán chi tiết.

Sổ hài hòa kế toán tổng hợp  chi tiết được sử dụng để phản chiếu tổng quát từng cái di sảntài chính, vừa phản ảnh các bộ phận cấu thành bên trong của từng mẫu tài sảnnguồn vốn.

Theo phương pháp cấu trúc, sổ kế toán mang thể chia thành sổ kiểu 1 bên, sổ hai bên & sổ phổ quát cột, sổ bàn cờ.

Theo cách thức công ty, sổ kế toán  thể phân biệt thành sổ đóng thành quyển hoặc sổ tờ rời.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *