Sổ Nhật ký tiêu dùng để biên chép các nghiệp vụ kinh tếvốn đầu tư nảy sinh trong từng kỳ kế toán  trong một niên độ kế toán theo trình tự thời kì  quan hệ đối ứng những account của những nghiệp vụ ấy. Số liệu kế toán trên sổ Nhật ký phản chiếu tổng số phát sinh bên Nợ & bên sở hữu của hồ hết những account kế toán sử dụng ở tổ chức.

Sổ Nhật ký phải phản ảnh số đông các văn thư sau:

– Ngày, tháng ghi sổ;

– Số hiệu & ngày, tháng của chứng từ kế toán dùng khiến căn cứ ghi sổ;

– tóm lược nội dung của nghiệp vụ kinh tế đất nướcvốn đầu tư phát sinh;

– Số tiền của nghiệp vụ kinh tế đất nướcvốn đầu tư nảy sinh.

Dưới đây là chiếc Sổ nhật ký chung sử dụng trong cách kế toán Nhật ký chung.

Sổ Nhật ký  chức năng lưu giữ nguồn cội số liệu dựa trên căn cứ luật pháp là những chứng từ kế toán, do vậy bình thường Sổ Nhật ký cần phải được lưu trữ tối thiểu thời gian 10 năm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *