quyet-toan-thue-la-giBạn hiểu thế nào là công tác quyết toán thuế, việc quyết toán thuế  tác động gì đến tình hình nguồn vốn của doanh nghiệp hay không?.

Quyết toán thuế là công việc đề xuất của một công ty sau 1 thời kì ra đời (thông thường là sau 5 năm, còn công ty lớn thì với lúc 1 năm quyết toán thuế 1 lần)

khi nào thì tổ chức phải quyết toán thuế:Sau lúc công ty  quyết định thanh tra quyết toán của cơ quan thuế quản lý đề xuất cơ thuế quan thường hứa hẹn doanh nghiệp sau 2 tuần để chuẩn bị

Quyết toán thuế nhằm mục đích gì: Mục đích của việc quyết toán thuế là truy thu thuế TNDN, thuế GTGT, thuế TNCN của công ty, vậy để cho doanh nghiệp bạn bị tầm nã thu ít tiền thuế thì kế toán cần chuẩn bị gì?

trung tâm toàn tài xin chia sẻ kinh nghiệm quyết toán thuế:

Để bảo kê tối đa quyền lợi cho đơn vị, người khiến kế toán cần chuẩn bị phải chăng tinh thần ứng biến các tình huống mà cán bộ thuế  thể hỏi trong công đoạn kiểm tra sổ sách. Để việc quyết toán diễn ra tốt đẹp  bị truy thu ít tiền thuế, kế toán cần chuẩn bị đẩy đủ hồ sơ chứng trong khoảng, sổ sách, những giấy tờ kèm theo để khi cơ thuế quan hỏi đến giấy tờ gì thì kế toán mang ngay để miêu tả hạn chế việc lúc hỏi ko với mới bắt đầu chuẩn bị tiếp tục dẫn tới nhiều thiệt thòi cho đơn vị.

một.Tờ khai thuế GTGT hàng tháng đã nộp

2.Hoá đơn, chứng trong khoảng sắm vào, phân phối ra tất nhiên tờ khai đã nộp

3.Tất cả các dòng giấy nộp tiền thuế

4.Báo cáo nguồn vốn các năm đã nộp

5.Quyết toán thuế TNDN theo dòng 03/TNDN

6.Quyết toán thuế TNCN theo dòng 05/KK

7.Sổ dòng những TK theo bảng cân đối số nảy sinh

8.Sổ chi tiết các account can hệ

9.Biên bản đối chiếu công nợ những năm

10.Bảng trích khấu hao TSCĐ & bảng phân bổ CCDC

11.Sổ chi tiết công nợ phải thu

12. Sổ chi tiết công nợ phải trả

 còn rất nhiểu giấy tờ can dự khác phụ thuộc vào mẫu hình buôn bán của đơn vị.

trọng tâm huấn luyện kế toán toàn tài hiểu được các gặp khó khăn mà người khiến kế toán chưa đủ tự tin khi chuẩn bị sổ sách cũng như ý thức trước lúc quyết toán. nhà cung cấp dịch vụ tập huấn kế toán; nhà cung cấp dịch vụ thu vén sổ sách; dịch vụ lập Thống kê tài chính; dịch vụ kế toán thuế trọn gói của chúng tôi sẽ xử lý đông đảo những gặp khó khăn mà đơn vị bạn đang gặp phải.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *