bí quyết tính giá chính là cách thông tin  kiểm tra về sự hình thành & nảy sinh các giá tiền nhằm giúp kế toán tính toán lợi ích ghi sổ của những dòng tài sản của đơn vịnhắc hình thức khác, tính giá là hình thức bộc lộ trị giá những đối tượng kế toán bằng tiền phù hợp  những nguyên tắc & những qui định luật pháp của ngôi nhà nước ban hành.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *