Tuỳ theo loại hình công ty mà những Thống kê nguồn vốn phải nộp cho các cơ quan khác nhau như cơ quan nguồn vốn, cơ thuế quan, cơ quan Báo cáo, cơ quan đăng ký buôn bán. Cụ thể:

Đối  các tổ chức nhà cửa nướcđóng trên khu vực tỉnh giấcđô thị trực thuộc Trung ương phải lập  nộp Báo cáo tài chính cho Sở vốn đầu tư thức giấcthị thành trực thuộc Trung ương. Đối với công ty mái nhà nước Trung ương còn phải nộp Báo cáo nguồn vốn cho Bộ nguồn vốn (Cục tài chính doanh nghiệp).

Đối  những chiếc tổ chức nhà cửa nước như: ngân hàng thương nghiệpcông ty xổ số kiến thiết, tổ chức tài chínhtổ chức bảo hiểm, đơn vị buôn bán chứng khoán phải nộp Con số tài chính cho Bộ nguồn vốn (Vụ tài chính ngân hàng). Riêng doanh nghiệp kinh doanh chứng khoán còn phải nộp Thống kê nguồn vốn cho Uỷ ban Chứng khoán mái nhà nước.

các doanh nghiệp phải gửi Báo cáo tài chính cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý thuế tại địa phương. Đối mang các Tổng đơn vị mái nhà nước còn phải nộp Thống kê nguồn vốn cho Bộ vốn đầu tư (Tổng cục Thuế).

DNNN  doanh nghiệp kế toán cấp trên phải nộp Báo cáo vốn đầu tư cho doanh nghiệp kế toán cấp trên. Đối  doanh nghiệp khác với doanh nghiệp kế toán cấp trên phải nộp Con số tài chính cho doanh nghiệp cấp trên theo luật lệ của doanh nghiệp kế toán cấp trên.

Đối  những đơn vị mà pháp luật quy định phải kiểm toán Thống kê tài chính thì phải kiểm toán trước khi nộp Con số nguồn vốn theo lề luậtThống kê nguồn vốn của những công ty đã thực hiện kiểm toán phải đính kèm Báo cáo kiểm toán vào Thống kê vốn đầu tư khi nộp cho những cơ quan điều hành nhà cửa nước & doanh nghiệp cấp trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *