những lệ luật chung về thuế tài nguyên năm 2017

Những quy định chung về thuế tài nguyên năm 2017

các lệ luật chung về thuế tài nguyên năm 2017

Để bảo kê tài nguyên của đất nước, việc điều chỉnh chính sách thuế tài nguyên luôn được coi trọng. Để phù hợp mang sự vững mạnh kinh tế của đất nước. Chúng ta cùng lamketoan.vn tậu hiểm những lệ luật chung nhất  mới nhất về thuế tài nguyên

Tham khảo:

Học thực hành kế toán thuế ngày nay ngắn hạn tại TPHCM

những bậc thuế môn bài & mức đóng thuế môn bài 2017

Kê khai thuế qua mạng, hướng dẫn kê khai thuế qua mạng

1khái niệm:

Thuế tài nguyên là cái thuế gián thu, đánh vào sản phẩm khai thác chịu thuế

hai. Đối tượng chịu thuế tài nguyên:

Theo thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 quy định: “Đối tượng chịu thuế tài nguyên theo quy tắc tại Thông tư này là các tài nguyên tình cờ trong khuôn khổ đất liền, hải đảo, nội thuỷ, vùng biển, vùng tiếp giáp hải phận, vùng đặc quyền kinh tế đất nước  thềm đất liền thuộc chủ quyền & quyền tài phán của nước cùng hòa cộng đồng chủ nghĩa Việt Nam lệ luật, bao gồm:

1. Khoáng sản kim khí.

hai. Khoáng sản không kim loại.

3. Sản phẩm của rừng đột nhiên.

Bao gồm các loại thực vật  các loại sản phẩm khác của rừng ngẫu nhiên. Trừ động vật & hồi, quế, sa nhân, thảo quả do người nộp thuế trồng tại khu vực rừng bất chợt. Được giao khoanh nuôi, bảo kê.

4. Hải sản trùng hợp, gồm động vật & thực vật biển.

5. Nước khi không, bao gồm:

Nước mặt & nước dưới đất. Trừ nước trùng hợp phục vụ nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp & nước biển để làm mát máy.

Nước biển làm cho mát máy quy tắc tại khoản này. Phải đảm bảo những yêu cầu về môi trường, hiệu quả tiêu dùng nước tuần hoàn  điều kiện mong muốn kinh tế đất nước khoa học trình độ. Được cơ quan mái nhà nước mang thẩm quyền xác nhậntình huống dùng nước biển mà gây ô nhiễm, ko đạt các tiêu chuẩn về môi trường. Thì giải quyết theo quy tắc tại Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ & các văn thư hướng dẫn thi hành. Hoặc sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

6. Yến sào khi không

Yến sào đột nhiên, trừ yến sào do doanh nghiệptư nhân thu được trong khoảng hoạt động đầu cơ vun đắp nhà cửa. Để dẫn dụ chim yến bỗng nhiên về nuôi & khai thác.

Yến sào do tổ chứccá nhân đầu cơ xây dựng nhà để dẫn dụ chim yến bất chợt về nuôi.  khai thác phải đảm bảo theo quy định tại Thông tư số 35/2013/TT-BNNPTNT ngày 22/7/2013 của Bộ Nông nghiệp  phát triển nông thôn & các nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

Tài nguyên bỗng nhiên khác do Bộ nguồn vốn chủ trì kết hợp với những Bộ, ngành can hệ Con số Chính phủ để trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội coi xét, quyết định.

3. cách thức tính thuế tài nguyên

Xác định thuế tài nguyên phải nộp trong kỳ

Thuế tài nguyên phải nộp trong kỳ=Sản lượng tài nguyên tính thuếxGiá tính thuế tổ chức tài nguyênxThuế suất thuế tài nguyên

cảnh huống được cơ quan ngôi nhà nước ấn định mức thuế tài nguyên phải nộp trên 1 tổ chức tài nguyên khai thác. Thì số thuế tài nguyên phải nộp được xác định như sau:

Thuế tài nguyên phải nộp trong kỳ=Sản lượng tài nguyên tính thuếxMức thuế tài nguyên ấn định trên một tổ chức tài nguyên khai thác

Việc ấn định thuế tài nguyên được thực hành căn cứ vào cơ sở dữ liệu của cơ quan thuếphù hợp  những lệ luật về ấn định thuế theo luật lệ của pháp lý về quản lý thuế.

tỉ dụ:

doanh nghiệp TNHH Quỳnh Trang, liên hệ hội sở tại Lai Châu.  hoạt động khai thác tài nguyên là cát, đá. Trong tháng 01/2017. đơn vị tự khai thác được một.521 (m3) đá,  7 (m3) cát. Biết rằng, mức thuế tài nguyên ấn định trên 1 doanh nghiệp tài nguyên khai thác của đá là: 5.000 đ/m3, của cát là: 4.000 đ/m3. Tính thuế tài nguyên phải nộp trong tháng 01/2017

Số thuế tài nguyên phải nôp trong tháng 01/2017 là:

một.521 * 5.000 + 7 * 4.000 = 7.633.000 đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *