Kế toán nghiệp vụ bán hàng trong đơn vị thương mại với các nhiệm vụ căn bản sau:

– biên chépphản ánh kịp thời, đầy đủ  chính xác tính hình cung cấp hàng của đơn vị trong kỳ, cả về ích lợi  số lượng hàng cung ứng trên tổng số & trên từng mặt hàng, từng địa điểm cung cấp hàng, từng phương thức sản xuất hàng.

– Tính toán & phản chiếu chuẩn xác tổng giá giao dịch của hàng đáp ứng ra, bao gồm cả doanh thu bán hàng, thuế lợi ích gia tăng đầu ra của từng đội ngũ mặt hàng, từng hoá đơn, từng người mua, từng doanh nghiệp trực thuộc (theo các cửa hàng, quầy hàng…).

– Xác định chuẩn xác giá tậu thực tiễn của lượng hàng đã tiêu thụ, cùng lúc phân bổ giá bán thu tìm cho hàng tiêu thụ nhằm xác định kết quả bán hàng. – kiểm tra, đôn đốc tính hình lấy lại & quản lý tiền hàng, quản lý khách nợ; theo dõi chi tiết theo từng người dùng, lô hàng, số tiền khách nợ, thời hạn & tính hình trả nợ….

– tập trung tất cảxác thực, kịp thời các khoản mức giá cung ứng hàng thực tiễn phát sinh & kết chuyển (hay phân bổ) giá thành cung ứng hàng cho hàng tiêu thụ, khiến cho căn cứ để xác định kết quả kinh doanh.

– sản xuất thông tin nhu yếu về tình hình cung cấp hàng phục vụ cho việc chỉ đạo, quản lý hoạt động buôn bán của doanh nghiệp.

– tham vấn cho lãnh đạo về các biện pháp để thúc đẩy quá trình đáp ứng hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *