Nguyên vật liệu bao gồm nguyên nguyên liệu chính & nguyên liệu phụ.

+ Nguyên vật liệu chính: trong những tổ chức khác nhau thì nguyên vật liệu chính cũng gồm những chiếc khác nhau như sắt, thép, xi măng, gạch… trong vun đắp cơ bản, vải trong công ty may, Đó là những đối tượng người lao động cấu thành nên thực thể sản phẩm. Nguyên nguyên liệu chính dùng vào cung ứng hình thành nên chi phí nguyên liệu trực tiếp (trong ngành nghề bưu điện không có nguyên vật liệu chính)

+ vật liệu phụ là những loại vật liệu được sử dụng để khiến tăng chất lượng sản phẩm, hoàn chỉnh sản phẩm hoặc dùng cho cho công tác quản lý cung ứng,

+ Nhiên liệu được tiêu dùng dùng cho cho khoa học cung ứng sản phẩm, cho công cụ vận chuyển, máy móc, thiết bị hoạt động trong giai đoạn cung ứng buôn bán như xăng, dầu, than, củi, khí gas…

+ Phụ tùng thay thế, gồm các chiếc phụ tùng, chi tiết được tiêu dùng để thay thế, sửa sang những máy móc, đồ vật cung cấp, phương tiện vận tải…

+ thiết bị vun đắp căn bản, bao gồm các loại trang bị cần lắp và đồ vật không cần lắp, phương tiện, khí cụ, vật kết cấu… phục vụ công tác xây lắp, xây dựng căn bản.

+ vật liệu khác là các chiếc vật liệu ko được xếp vào những mẫu đề cập trên, các chiếc nguyên liệu này do thủ tục giấy tờ phân phối loại ra, phế liệu lấy lại trong khoảng việc thanh lý tài sản cố định…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *