Nguyên tắc này đề xuất việc ghi nhận doanh thu & mức giá phải thích hợp mang nhau. khi ghi nhận một khoản thu thì phải ghi nhận một khoản giá bán tương ứng  can dự tới việc tạo ra doanh thu đógiá bán tương ứng sở hữu doanh thu bao gồm giá thành của kỳ tạo ra doanh thu  giá tiền của các kỳ trước hoặc mức giá phải trả nhưng can hệ tới doanh thu của kỳ ấy.

tỉ dụ việc phân bổ mức giá thu tìm hàng hoá cho khối lượng hàng hoá đã phân phối trong kỳ. chi phí thu tìm hàng hoá phân bổ này thể hiện 1 khoản chi phí tương ứng liên quan tới việc tạo ra doanh thu trong kỳ trong khoảng việc đáp ứng hàng hoá.

các trong khoảng khóa trọng tâm hoặc những thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:

  • nguyên tắc phù hợp là gì

,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *