Báo cáo tài chính tiêu dùng để cung ứng thông tin về tình hình tài chính, tình hình buôn bán & những luồng tiền của một doanh nghiệpcung cấp buộc phải điều hành của chủ tổ chức, cơ quan căn nhà nước  nhu cầu của những người tiêu dùng trong việc đưa ra các quyết định kinh tế.

Con số vốn đầu tư phải cung cấp những thông báo của 1 công ty về:

a/ Tài sản; b/ Nợ phải trả  vốn chủ sở hữu; c/ Doanh thu, thu nhập khác, mức giá buôn bán & giá thành khác; d/ Lãi, lỗ & phân chia kết quả kinh doanh; đ/ Thuế & những khoản nộp căn nhà nước; e/ di sản khác sở hữu can hệ tới tổ chức kế toán; g/ những luồng tiền.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *