Báo cáo kế toán – tài chính nhà băng là hệ thống thông tin kế toán trong đó mô tả những tiêu chí kinh tế đất nướcvốn đầu tư chủ yếu của nhà băng theo chuẩn mực, chế độ Con số kế toán hiện hành.

Trong quá trình điều hành, điều tiết hoạt động tiền tệ nhà băng của các cơ quan quản lý nhà cửa nước, thời kỳ điều hành buôn bán của chính Ban lãnh đạo đơn vị nhà băng, cũng như thủ tục ra những quyết định kinh tế đất nước của các đối tượng  quyền lợi gắn  ngân hàng đòi hỏi người quản lýđầu cơ phải đưa ra những quyết định đúng đắn, kịp thời dựa trên cơ sở vật chất hệ thống thông báo nền kinh tếnguồn vốn đầy đủtrung thựcminh bạch, trong đó việc đáp ứng thông tin qua Báo cáo kế toán- tài chính với vị trí rất quan yếu. Hệ thống Con số kế toán – vốn đầu tư của nhà băng được lập với mục đích sau:

– phản chiếu tổng hợp, toàn diện tình hình di sản, công nợ, tài chính, tình hình & kết quả kinh doanh của ngân hàng trong một kỳ kế toán cũng như tại thời khắc lập Báo cáo kế toán – nguồn vốn.

– sản xuất các thông báo kinh tế đất nước chủ yếu cho việc Phân tích tình hình & kết quả hoạt động buôn bán của nhà băngnhững thay đổi về nguồn vốn sau 1 kỳ kế toán. Đưa ra bức tranh chấp kinh tế về tác động tài chính của các sự kiện kinh tế đã xảy ra, không nhất mực phân phối những thông báo phi nguồn vốn.

– dùng cho cho việc Đánh giá tình hình hoạt động, tình hình nguồn vốn của ngân hàng trong kỳ kế toán & tại thời khắc lập Báo cáo, phát hiện kịp thời những thiếu sótnhững nguyên tố khiến giảm kết quả hoạt động kinh doanh để  biện pháp chủ động khắc phục.

đồng thờiphục vụ cho việc nhận biết & dự báo sự tăng trưởng trong tương lai của kinh tế đại quát & hoạt động nhà băng kể riêng nhằm chủ động đưa ra các giải pháp ngừa rủi ro, tránh tác động của các yếu tố thụ độngtìm ra & khai thông các nguyên tố hăng háicác cơ hội rẻ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *