loại hình công ty bổn phận hữu hạn (TNHH) bao gồm đơn vị nghĩa vụ hữu hạn  hai thành viên trở lên  tổ chức bổn phận hữu hạn mang 1 thành viên. Ý nghĩa của chữ hữu hạn ở đây là hữu hạn về bổn phận nợ của chủ nhân trong loại hình đơn vị này. đơn vị phận sự hữu hạn  hai thành viên trở lên là 1 công ty trong ấy các thành viên chịu trách nhiệm về những khoản nợ & các bổn phận tài sản khác của công ty trong khuôn khổ số vốn đã cam kết góp vào tổ chức. Thành viên sở hữu thể là doanh nghiệpcá nhân, số lượng thành viên không vượt quá 50.

doanh nghiệp TNHH cái này ko được phát hành cổ phiếu, sở hữu nhân cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanhtổ chức TNHH một thành viên là đơn vị do một doanh nghiệp làm chủ sở hữusđt tắt là chủ sở hữu đơn vịchủ sở hữu tổ chức chịu bổn phận về các khoản nợ  những bổn phận tài sản khác của đơn vị trong khuôn khổ số vốn điều lệ của đơn vịchủ sở hữu tổ chức  quyền chuyển nhượng đông đảo hoặc một phần vốn điều lệ của tổ chức cho đơn vị, cho các tư nhân khác, không được quyền phát hành cổ phiếu, mang nhân cách pháp nhân tính từ lúc ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký buôn bán.

Đối mang tổ chức TNHH, chủ sở hữu thường cùng lúc là nhà quản lý những hoạt động thường nhật của công ty.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *