Hỏi : Chuẩn mực lệ luật & chỉ dẫn các nguyên tắc  bắt buộc kế toán cơ bảncác yếu tố & ghi nhận các nhân tố của Con số nguồn vốn của công ty. Vậy quá trình xây dựng chuẩn mực diễn ra như thế nào?

Đáp: Chuẩn mực kế toán được vun đắp để thống nhất hóa hệ thống hướng dẫn ghi nhận các nguyên tố tài chính của doanh nghiệp vào một khuôn khổ cố định. Nó gắn liền với từng sự vững mạnh thực tế của kinh tế đất nước  đã trải qua phổ thông đợi ban hành  bổ sung cũng như tối giản các ngôn từ

hiện giờ, tính đến năm 2013, hệ thống kế toán việt nam đang tuân thủ theo 26 chuẩn mực  mang lịch trình lớn mạnh như sau:

Đợt 1

1- Chuẩn mực số 02 – Hàng tồn kho

2- Chuẩn mực số 03 – di sản nhất thiết hữu hình

3- Chuẩn mực số 04 – tài sản nhất định vô hình

4- Chuẩn mực số 14 – Doanh thu & thu nhập khác

Đợt 2

5- Chuẩn mực số 01 – Chuẩn mực chung;

6- Chuẩn mực số 06 – mướn tài sản;

7- Chuẩn mực số 10 – ảnh hưởng của việc đổi thay tỷ giá hối hận đoái;

8- Chuẩn mực số 15 – hợp đồng xây dựng;

9- Chuẩn mực số 16 – giá tiền đi vay;

10- Chuẩn mực số 24 – Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Đợt 3

11- Chuẩn mực số 05 – bất động sản đầu tư;

12- Chuẩn mực số 07 – Kế toán các khoản đầu tư vào doanh nghiệp liên kết;

13- Chuẩn mực số 08 – thông tin t.chính về các khoản vốn góp LD

14- Chuẩn mực số 21 – trình bày Thống kê tài chính;

15- Chuẩn mực số 25 – BCTC hợp nhất  k.toán khoản ĐT vào cty con;

16- Chuẩn mực số 26 – thông báo về các bên liên quan.

Đợt 4

17- Chuẩn mực số 17 – Thuế thu nhập doanh nghiệp;

18- Chuẩn mực số 22 – miêu tả bổ sung Thống kê nguồn vốn của những nhà băng  tổ chức tín dụng tương tự;

19- Chuẩn mực số 23 – những sự kiện tụng nảy sinh sau ngày chấm dứt kỳ kế toán năm;

20- Chuẩn mực số 27 – Con số nguồn vốn giữa niên độ;

21- Chuẩn mực số 28 – Báo cáo bộ phận;

22- Chuẩn mực số 29 – thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán & những sai sót.

Đợt 5

23- Chuẩn mực số 11 – hợp nhất kinh doanh;

24- Chuẩn mực số 18 – các khoản ngừatài sản  nợ tiềm tàng;

25- Chuẩn mực số 19 – hiệp đồng bảo hiểm;

26- Chuẩn mực số 30 – Lãi trên cổ phiếu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *