Việc ghi sổ kế toán nhất mực phải căn cứ vào chứng từ kế toán đã được rà soát bảo đảm những quy tắc về chứng từ kế toán. Mọi số liệu ghi trên sổ kế toán bắt bắt buộc mang chứng trong khoảng kế toán hợp pháp, hợp lý chứng minh.

đơn vị kế toán được ghi sổ kế toán bằng tay hoặc ghi sổ kế toán sử dụng máy vi tính.

tình huống ghi sổ bằng tay phải theo 1 trong các bí quyết kế toán  dòng sổ kế toán theo quy tắc . doanh nghiệp được mở thêm những sổ kế toán chi tiết theo yêu cầu quản lý của tổ chức.

Ghi sổ kế toán phải thực hành liên tực tỏng suốt niên độ, lúc chuyển sang sổ mà chưa chấm dứt kỳ kế toán niên độ thì phải ghi rõ “cộng  sang”ở trang trước  ghi “cộng trang trước” ở trang tiếp theo.

cảnh huống ghi sổ kế toán bằng máy vi tính thì doanh nghiệp được tuyển lựa mua hoặc tự xây dựng hình thức kế toán trên máy vi tính cho thích hợpcách kế toán trên máy vi tính áp dụng tại tổ chức phải đảm bảo những yêu cầu sau:

– mang đủ các sổ kế toán tổng hợp  sổ kế toán chi tiết cấp thiết để đáp ứng yêu cầu kế toán theo luật lệnhững sổ kế toán tổng hợp phải mang toàn bộ các nhân tố theo quy định của Chế độ sổ kế toán.

– thực hành đúng những quy tắc về mở sổ, ghi sổ, khóa sổ  sang sửa sổ kế toán theo lệ luật của pháp luật Kế toán, những văn bản chỉ dẫn thi hành pháp lý Kế toán  luật lệ của Chế độ kế toán tổ chức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *