Kế toán tổng hợp thực hành nhằm đề đạt  rà soát một cách thức tổng quát từng đối tượng kế toán cụ thể (tài sản, nguồn vốn). tài khoản sử dụng trong kế toán tổng hợp được số điện thoại là tài khoản tổng hợp hay còn sdt là trương mục cấp mộtthí dụ, theo hệ thống account kế toán hiện hành của Việt Nam, trương mục sử dụng để kế toán tổng hợp đối tượng tiền mặt mang tên sđt là tài khoản tiền mặt. Đây là trương mục tổng hợp hay trương mục cấp 1  số hiệu 111.

tài khoản tổng hợp là căn cứ chủ yếu để lập các Con số vốn đầu tưcác Thống kê nguồn vốn này với nhiệm vụ phân phối thông báo tình hình về phổ quát mặt của tổ chức  cho nên, phải ngừng ở những tiêu chí chung.

Thước đo tiêu dùng trong kế toán tổng hợp chỉ với một mẫu thước đo duy nhấtấy là thước đo trị giá.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *