Kế toán chi tiết hay còn gọi là kế toán Đánh giá giúp phản ánh  kiểm tra một phương pháp chi tiết, tường tận từng dòng di sảntài chính theo bắt buộc điều hành cụ thể của tổ chức kế toán. đặc trưng ở cấp độ điều hành nghiệp vụ đòi hỏi những mục tiêu  chừng độ chi tiết hơn, như tình hình dự trữ về từng mẫu nguyên nguyên liệu, phân theo chủng chiếc  quy cách, tình hình ký hợp đồng sở hữu ngân sách về từng chỉ tiêu: lãi, thuế, chênh lệch giá v.v. ko  những tài liệu mang văn thư tường tận như thế tiếp tục không đủ căn cứ để đồ mưu hoạch về phổ quát mặt công tác ở công ty & ko đủ tài liệu để Nhận định tình hình được sâu sắc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *