Kế toán phân phối thông tin cho các đối tượng cần phải làm cho những quyết định can dự đến một tổ chức hoặc 1 tổ chức. Nó là một dụng cụ giúp cho các người này tư vấn ba uẩn khúc mà họ thường đặt ra để chuẩn bị làm quyết định sau đây :

trạng thái tài chính của đơn vị vào 1 thời điểm (một ngày) cụ thể ra sao ?

Kết quả hoạt động của một thủ tục giấy tờ (thời kỳ) như thế nào ?

Khả năng tạo ra tiền của đơn vị như thế nào?

Kế toán sở hữu thể tư vấn ba nghi vấn này bằng cha Báo cáo vốn đầu tư sau đây:

  1. Bảng cân đối kế toán
  2. Báo cáo kết quả kinh doanh
  3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Bảng cân đối kế toán chỉ ra tình trạng tài chính của công ty vào 1 ngày cụ thể. Thống kê kết quả buôn bán cho biết kết quả hoạt động của công ty trong suốt 1 kỳ, doanh nghiệp đang hoạt động  lãi hay lỗ. Thống kê lưu chuyển tiền tệ chỉ ra những chiếc tiền vào, cái tiền ra trong suốt một kỳ, từ ấy cho phép chúng ta nhận diện doanh nghiệp sở hữu tạo ra tiền để đủ trang trải cho các nhu cầu vốn hoạt động cũng như ký hợp đồng các khoản nợ tới hạn hay không.

Cần lưu ý rằng, ngoài ba Con số nguồn vốn nêu trên, đối sở hữu các tổ chức niêm yết trên thị phần chứng khoán, chúng ta với thể thuận tiện mua thấy các Báo cáo thường niên của công ty. Đây là một nguồn thông báo quan trọng đối  những căn nhà đầu cơ & những nhà cửa quản trị. Con số thường niên là một văn bản được chuẩn bị bởi giám đốc  chuyển đến cho các căn nhà đầu cơ hiện nay  tiềm năng để thông báo cho họ về kết quả trong quá khứ  hy vọng trong khoảng thời gian dài của tổ chứcCon số thường niên thường bao gồm các nội dung sau:

  1. Thư ngỏ của Giám đốc
  2. Thống kê & Nhận định của giám đốc về những sự kiện cáo kinh tế chỉ mất khoảng qua
  3. Bảng thuyết minh những Báo cáo tài chính
  4. Con số của kiểm toán độc lập
  5. Con số nêu rõ trách nhiệm của giám đốc trong thủ tục giấy tờ lập các Báo cáo vốn đầu tư
  6. các thông báo khác về công ty

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *