khái niệm

Định khoản kế toán là việc xác định tài khoản nào ghi Nợ, trương mục nào ghi vớisở hữu số tiền cụ thể là bao lăm đối mang mỗi nghiệp vụ nền kinh tế phát sinh  phải đảm bảo đúng nguyên tắc ghi kép. với tức thị tổng số tiền ghi Nợ các trương mục phải bằng tổng số tiền ghi  các tài khoản đối ứng.

Để sở hữu thể định khoản, người ta cần tiến hành Phân tích bản tính kinh tế đất nước của những nghiệp vụ phát sinh bằng cách dùng phương trình kế toán căn bản & các mối quan hệ đối ứng giữa các đối tượng kế toán. như vậy, phương trình kế toán cơ bản  account kế toán chính là hai công cụ khôn cùng quan yếu giúp những nhà cửa kế toán  thể Phân tích chính xác những nghiệp vụ, thực hành định khoản trước khi ghi nhận những nghiệp vụ này vào sổ sách kế toán mang can dự.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *