khiến cho thế nào để các khoản giá tiền phát sinh được tính hết vào giá bán hợp lý khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệptoàn bộ các khoản tầm giá nếu không thõa mãn một hoặc đa dạng điều kiện song song thì sẽ bị gạt ra giá thành được trừ lúc tính thuế TNDN. tầm giá lãi vay cũng không ngoại lệ. Vậy điều mong muốn để chi phí lãi vay hợp lý, hợp thức là gì?

điều kiện để chi phí lãi vay hợp lý

Năm điều kiện mong muốn để giá tiền lãi vay hợp lý:

1. Vốn điều lệ theo giấy phép đăng ký kinh doanh phải được các tư nhân can dự góp hầu hết.

Theo Khoản hai.18, Điều 4, Thông tư số 96/2015/TT-BTC thì:

– nếu DN đã góp đủ số vốn điều lệ theo tiến độ quy định thì những khoản giá thành lãi vay nảy sinh đều được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN nếu song song thõa mãn những điều mong muốn khác nêu ở dưới.

– nếu DN chưa góp đủ số vốn điều lệ theo tiến độ luật lệ thì những khoản mức giá lãi vay tiếp tục không được trừ khi tính thuế TNDN, cụ thể:

giả dụ số tiền vay bé hơn hoặc bằng số vốn điều lệ còn thiếu thì tất cả giá tiền lãi vay phát sinh đều là giá bán không được trừ.

thí dụ 1:

DN a đăng ký vốn điều lệ trên giấy phép đăng ký buôn bán là 6 tỷ đồng, nhưng thực tại mới chỉ góp đủ 5 tỷ đồng. Tại thời điểm này, DN anh đi vay vốn 1 tỷ, giả thử lãi suất vay hợp lý là 1%/tháng.

Vì thiếu một tỷ đồng chưa góp vốn điều lệ nên phần tầm giá lãi tiền vay tính trên một tỷ đồng này, tương đương: 1 tỷ *1% = 10 triệu đồng/tháng sẽ là giá thành ko hợp lý khi tính thuế TNDN.

nếu số tiền vay lớn hơn số vốn điều lệ còn thiếu thì:

TH1nếu DN nảy sinh phổ biến khoản vay thì khoản tầm giá lãi vay ko được trừ khi tính thuế TNDN tính bằng: tỷ lệ % giữa vốn điều lệ còn thiếu trên tổng tiền vay * tổng số lãi vay. Phần còn lại là giá thành được trừ.

tỉ dụ 2:

Giấy ĐKKD có mặt trên thị trường DN B cấp ngày 02/9/2015, DN B đăng ký vốn điều lệ 10 tỷ đồng & cam kết góp đủ vốn ngay khi xây dựng thương hiệu tức ngày 02/9/2015. thực tiễn, tại ngày này, những thành viên mới chỉ góp đủ 6 tỷ đồng, số vốn điều lệ còn thiếu là 4 tỷ đồng. Trong năm 2015, DN vay vốn buôn bán hai lần mang tổng số tiền vay là 6 tỷ đồng, lãi suất 1%/tháng, tổng tiền lãi vay đã trả là 240 triệu đồng. Ngày 02/12/2015 các thành viên đã góp đủ số vốn điều lệ còn thiếu. Ngày 02/01/2016 DN B trả hầu hết số tiền vay (vay trong vòng 4 tháng tính lãi vay = 6 tỷ *1%/tháng*4 tháng = 240 triệu đồng).

tương tự, số lãi vay ko được trừ lúc tính thuế TNDN là: 66,67%*240 triệu đồng = 160.008.000 đồng.

Phần còn lại là chi phí hợp lý (đáp ứng điều kiện để tầm giá lãi vay hợp lý)

240 triệu – 160.008.000 = 79.992.000 đồng

(66,67% chính là tỷ lệ % số vốn còn thiếu là 4 tỷ trên tổng số tiền vay là 6 tỷ)

TH2: giả dụ DN phát sinh 1 khoản vay độc nhất, thì khoản chi phí lãi vay ko được trừ tính bằng: số vốn điều lệ chưa góp đủ *lãi suất* thời gian chưa góp đủ vốn theo luật lệ. Phần còn lại là mức giá được trừ. phân phối điều kiện mong muốn để mức giá lãi vay hợp lý, hợp lệ.

thí dụ 3:

Cũng tỉ dụ hai nhưng DN B chỉ vay một lần, thì số giá tiền lãi vay ko được trừ được tính bằng: 4 tỷ*1%*3 tháng = 120 triệu đồng. Phần còn lại là chi phí lãi vay hợp lý: 240 triệu – 120 triệu = 120 triệu

(DN vay vốn trong vòng 4 tháng  góp vốn đủ trong vòng 3 tháng, tức 3 tháng là thời gian thiếu vốn điều lệ theo tiến độ).

Chú ý:

Theo pháp lý DN số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014, sở hữu giá trị thực thi trong khoảng ngày 01/7/2015 thì: các thành viên tham dự góp vốn cho DN phải góp đủ vốn điều lệ trong vòng 90 ngày diễn ra từ ngày được cấp giấy ĐKKD. ví như quá hạn trên mà vẫn chưa góp đủ thì DN tiếp tục phải điều chỉnh lại số vốn điều lệ của mình.

hai. Phải với giao kèo vay tiền cho dù là vay của đối tượng là công ty hay tư nhân nào.

Trên giao kèo vay nêu rõ các nội dung về: tổng số tiền vay, lãi suất cho vay & kỳ hạn.

3. giả dụ DN vay tiền của cá nhân mà chẳng hề vay của những tổ chức tài chính hay những tổ chức kinh tế đất nước thì:

– Lãi suất vay không được vượt quá 150% lãi suất căn bản do nhà băng mái nhà nước VN công bố tại thời điểm ngày nay vay.

Ví dụ:

DN C vay tiền của cá nhân 300 triệu đồng, lãi suất một,5%/tháng. Lãi suất do ngân hàng NN VN công bố tại thời khắc vay là 0,8%/tháng.

như vậy, phần giá thành lãi vay vượt quá 150% của lãi suất căn bản 0,8% này tiếp tục ko được xem là tầm giá lãi vay hợp lý, không được trừ lúc tính thuế TNDN: (0,8% *150%)*300 triệu đồng =1,2%*300 triệu =3.600.000

Phần chi phí lãi vay còn lại là hợp lý: (1,5%-1,2%)*300 triệu= 900.000

– Phải  chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân là 5% khi trả lãi tiền vay theo chiếc 06/TNCN chuyển vận về

4.Trường hợp đi vay của doanh nghiệp ko phải là tổ chức tài chínhkhi trả khoản lãi vay thì phải mang hóa đơn do DN cho vay xuất.

5. hầu hết những đàm phán như: cho vay, trả nợ vay đều phải sở hữu chứng trong khoảng đàm phán không dùng tiền mặt.

những hình thức ký hợp đồng ko tiêu dùng tiền mặt ví dụ: Séc chuyển khoản, Ủy nhiệm chi, …

Trên đây là 5 điều mong muốn để giá thành lãi vay hợp lý, hợp lệ để xác định thuế TNDN.

Chúc quý bạn đọc hoàn thành phải chăng công việc!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *