vun đắp là nghành đáp ứng vật chất góp phần tạo nên cơ sở khoa học của nền kinh tế. Hoạt động của lĩnh vực vun đắp là hoạt động hình thành nền năng lực phân phối cho các ngànhnhững ngành nghề khác nhau trong nền kinh tếnhắc một bí quyết cụ thể hơn cung ứng xây dựng bao gồm những hoạt động: vun đắp mới, mở rộng, khôi phục, cải tạo lại, hay hiện đại hoá những dự án hiện mang thuộc mọi ngành nghề trong nền kinh tế quốc dân (như công trình liên lạc thuỷ lợi, những khu công nghiệp, những công trình quốc phòng, những dự án dân dụng khác).

Xí nghiệp xây lắp (XNXL) là công ty kinh tế đất nước hạ tầng, là nơi trực tiếp bán buôn bán, gồm 1 tập thể lao động nhất mực mang nhiệm vụ tiêu dùng các tư liệu lao động & đối tượng lao động để cung ứng ra các sản phẩm xây lắp dùng cho cho nhu cầu tái cung ứng cho kinh tế đất nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *