Hỏi : Chứng từ kế toán là gì, phương pháp quản lí sử dụng như thế nào ?

Đáp: Chứng từ kế toán là những giấy tờ & vật mang tin phản ảnh nghiệp vụ kinh tếvốn đầu tư nảy sinh đã hoàn thànhkhiến cho căn cứ ghi sổ kế toán tuân theo đúng luật lệ trong pháp lý kế toán việt nam.

câu chữ chứng trong khoảng kế toán

 • Chứng từ kế toán phải mang những ngôn từ cốt yếu sau đây:

a) Tên & số hiệu của chứng trong khoảng kế toán;

b) Ngày, tháng, năm lập chứng từ kế toán;

c) Tên, địa chỉ của tổ chức hoặc tư nhân lập chứng trong khoảng kế toán;

d) Tên, địa chỉ của tổ chức hoặc cá nhân nhận chứng từ kế toán;

đ) văn bản nghiệp vụ kinh tếvốn đầu tư phát sinh;

e) Số lượng, đơn giá & số tiền của nghiệp vụ kinh tếtài chính ghi bằng số; tổng số tiền tài chứng từ kế toán dùng để thu, cung cấp tiền ghi bằng số & bằng chữ;

g) Chữ ký, họ & tên của người lập, người duyệt & những người mang can hệ đến chứng trong khoảng kế toán.

Chung tu ke toan

  1. Ngoài những ngôn từ chính yếu của chứng từ kế toán lệ luật tại khoản 1 Điều này, chứng từ kế toán  thể mang thêm các câu chữ khác theo từng chiếc chứng trong khoảng.

Chứng từ điện tử

  1. Chứng từ điện tử được coi là chứng trong khoảng kế toán lúc mang các văn bản pháp luật lề luật tại Điều 17 của luật pháp này & được bộc lộ dưới dạng dữ liệu điện tử, được mã hóa mà ko bị thay đổi trong quá trình truyền qua mạng máy tính hoặc trên vật sở hữu tin như băng từ, đĩa trong khoảngcác loại thẻ thanh toán giao dịch.
 1. Chính phủ lệ luật chi tiết về chứng trong khoảng điện tử.

Hóa đơn bán hàng

  1. doanh nghiệpcá nhân khi đáp ứng hàng hoặc cung ứng nhà cung cấp dịch vụ phải lập hoá đơn phân phối hàng ủy quyền quý kháchtình huống bán buôn hàng hoá hoặc bán nhà cung cấp dịch vụ dưới mức tiền lệ luật mà người dùng hàng không bắt buộc thì ko phải lập hoá đơn đáp ứng hàng. Chính phủ quy định cụ thể những trường hợp cung ứng hàng  mức tiền cung cấp hàng không phải lập hoá đơn đáp ứng hàng.

Hoa don ban hang

  1. công tycá nhân lúc tìm hàng hoá hoặc được cung cấp nhà cung cấp dịch vụ với quyền buộc phải người sản xuất hàng, người đáp ứng dịch vụ lập, giao hoá đơn phân phối hàng cho mình.
  2. Hoá đơn cung cấp hàng được diễn tả bằng các bí quyết sau đây:

a) Hoá đơn theo loại in sẵn;

b) Hoá đơn in từ máy;

c) Hoá đơn điện tử;

d) Tem, vé, thẻ in sẵn giá thanh toán.

 1. Bộ nguồn vốn quy tắc dòng hoá đơn, doanh nghiệp in, phát hành & tiêu dùng hoá đơn phân phối hàng, trường hợp doanh nghiệp hoặc tư nhân tự in hoá đơn sản xuất hàng thì phải được cơ quan nguồn vốn mang thẩm quyền ưng ý bằng văn bản trước khi thực hiện.
 2. tổ chứctư nhân khi phân phối hàng hóa hoặc đáp ứng nhà cung cấp dịch vụ ví như không lập, không giao hoá đơn cung ứng hàng hoặc lập hoá đơn sản xuất hàng không đúng luật lệ tại Điều 19  Điều 20 của pháp lý này  các khoản mộthai, 3 & 4 Điều này thì bị xử lý theo lệ luật của pháp lý.

quản lý sử dụng chứng trong khoảng kế toán

  1. thông tin, số liệu trên chứng trong khoảng kế toán là căn cứ để ghi sổ kế toán.
  2. Chứng trong khoảng kế toán phải được sắp đặt theo câu chữ nền kinh tế, theo trình tự thời kì  bảo quản an toàn theo lề luật của luật pháp.
  3. Chỉ cơ quan căn nhà nước sở hữu thẩm quyền mới mang quyền lâm thời giữ, trưng thu hoặc niêm phong chứng từ kế toán. tình huống nhất thời giữ hoặc trưng thu thì cơ quan nhà nước mang thẩm quyền phải sao chụp chứng từ bị nhất thời giữ, bị trưng thu  ký công nhận trên chứng từ sao chụp; cùng lúc lập biên bản ghi rõ lý do, số lượng từng loại chứng trong khoảng kế toán bị tạm bợ giữ hoặc bị tịch thâu  ký tên, đóng dấu.
  4. Cơ quan với thẩm quyền niêm phong chứng từ kế toán phải lập biên bản, ghi rõ lý do, số lượng từng cái chứng từ kế toán bị niêm phong  ký tên, đóng dấu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *