Chuẩn mực kế toán là những quy chuẩn được đưa ra để nhằm giúp cho việc làm kế toán đồng nhất. Các phòng ban kế toán thực hành đúng những thao tác được hướng dẫn trong nội dung giảm thiểu những rủi ro cho việc làm kế toán. Sẽ tạo được sự đồng nhất của hệ thống kế toán tại Việt Nam

CHuẩn mực kế toán là gì

Là một văn bản được đưa ra nhằm giúp các phòng ban kế toán có thể thực hiện được những báo cáo, ghi chép giúp hợp nhất giữa những văn bản sở hữu nhau hạn chế những sai phép không đáng với.

Dựa vào các thông báo cũng như ngôn từ hướng dẫn về chuẩn mực kế toán thì những bộ phận mang thẩm quyền cũng như bộ phận điều hành thuế xem xét  đối chiếu giữa việc thực hiện các chế độ kế toán tại những doanh nghiệp sở hữu bán đúng & đủ theo những yêu cầu đã đề ra hay không, qua ngừng thi côngĐây tiếp tục sở hữu phương hướng giải quyết khác nhau tùy theo mức độ khác nhau.

Dựa vào những chuẩn mực kế toán mà các căn nhà quản lý tổ chức  thể đọc  hiểu được phòng ban kế toán của mình sở hữu khiến cho đúng theo quy định  phận sự của mình hay ko.

Đối  từng bộ phận trong từng đơn vị đều sở hữu những công việc & cách thực hành khác nhau nên  các quy định  những chuẩn mực khác nhau & đều được quy định cụ thể theo từng chuẩn mực kế toán khác nhau.

Hệ thống chuẩn mực kế toán

Chuẩn mực 01 kế toán chung.

Chuẩn mực 02 hàng tồn kho.

Chuẩn mực 03 TSCĐ hữu hình.

Chuẩn mực 04 TSCĐ vô hình.

Chuẩn mực 05 BĐS đầu tư.

Chuẩn mực 06 thuê tài sản.

Chuẩn mực 07 đầu cơ vào tổ chức kết liên.

Chuẩn mực 08 vốn góp liên doanh.

Chuẩn mực 10 đổi thay tỷ giá ân hận đoái.

Chuẩn mực 11 thống nhất kinh doanh.

Chuẩn mực 14 doanh thu  thu nhập khác.

Chuẩn mực 15 giao kèo xây dựng.

Chuẩn mực 16 giá thành lãi vay.

Chuẩn mực 17 thuế TNDN.

Chuẩn mực 18 những khoản đề phòng & nợ tiềm tàng.

Chuẩn mực 19 hợp đồng bảo hiểm.

Chuẩn mực 21 bộc lộ BCTC.

Chuẩn mực 22 bổ sung BCTC.

Chuẩn mực 23 các sự kiện tụng phát sinh sau kỳ kế toán.

Chuẩn mực 24 Thống kê lưu chuyển tiền tệ.

Chuẩn mực 25 Báo cáo nguồn vốn thống nhất.

Chuẩn mực 26 thông tin về các đối tác liên quan.

Chuẩn mực 27 Báo cáo vốn đầu tư giữa niên độ.

Chuẩn mực 28 Báo cáo phòng ban.

Chuẩn mực 29 đổi thay chính sách kế toán.

Chuẩn mực 30 lãi trên cổ phiếu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *