giá thành lương của giám đốc ko được tính vào giá bán hợp lý

đơn vị trả lương cho giám đốc. Vậy chi phí lương của giám đốc ko được tính vào giá thành hợp lý là lề luật ở đâu?

Tham khảo:

chi phí tiền lương ko được tính vào chi phí hợp lý lúc xác định thuế TNDN

chi phí hợp lý khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp

những khóa học thực hành kế toán chuyên sâu tại Kế toán Việt Hưng

Chi phí lương của giám đốc không được tính vào chi phí hợp lý

giá bán lương của giám đốc ko được tính vào chi phí hợp lý

1. Thuế tndn đối với khoản chi mang thuộc tính lương của chủ

tổ chức tư nhân & giám đốc công ty tnhh một thành viên

Căn cứ theo điểm hai.6 khoản hai điều 4 thông tư 96/2015/tt-btc ngày 22/6/2015 của bộ vốn đầu tưlề luật về giá thành không được trừ lúc xác định thu nhập chịu thuế tndn:

“ hai.6. Chi lương lậu, tiền công, tiền thưởng cho lực lượng lao động thuộc 1 trong các cảnh huống sau:…….d. lương lậu, tiền công của chủ đơn vị tư nhân, chủ đơn vị tnhh mtv (do một tư nhân khiến chủ)….”

Kết luận: theo quy định trên, các khoản chi mang tính chất tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân & giám đốc tổ chức tnhh mtv tiếp tục không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế tndn

2. Thuế tncn

Điều 11 thông tư số 92/2015/tt-btc) quy định về các khoản thu nhập chịu thuế:

“… hai. Thu nhập trong khoảng lương thuởng, tiền công

Thu nhập từ lương bổng, tiền công là thu nhập công nhân nhn đượtrong khoảng người sử dng lao động, bao gồm:

A) tiền lương, tiền công  các khoản sở hữu tính chất lương bổng. Tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc ko bằng tiền.

đ) các khoản trị giá bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài lương thuởng. Tiền công do người dùng công nhân trả. Mà người nộp thuế được lợi dưới mọi hình thức:

Đ.1) Tiền căn nhà ở, điện, nước  những nhà cung cấp dịch vụ cố nhiên (nếu có). không bao gồm: khoản trị giá về nhà ở, điện nước & các nhà cung cấp dịch vụ hẳn nhiên (nếu có). Đối mang nhà cửa ở do người tiêu dùng lực lượng lao động vun đắp để đáp ứng miễn phí cho công nhân khiến việc tại khu công nghiệp. Khoản tiền thuê mái nhà, điện nước & các dịch vụ tất nhiên (nếu có). Đối với nhà cửa ở do đơn vị sử dụng người lao động trả hộ tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tế trả hộ. Nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế phát sinh (chưa bao gồm tiền thuê nhà) tại doanh nghiệp ko phân biệt nơi trả thu nhập…

Đ.5) Đối sở hữu khoản chi về công cụ chuyên dụng cho đón đưa lực lượng lao động từ nơi ở đến nơi khiến việc  ngược lại. Thì không tính vào thu nhập chịu thuế của lao động theo quy chế của doanh nghiệp. …”

Kết luận: theo lệ luật trên, các khoản chi với thuộc tính tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp cá nhân  giám đốc doanh nghiệp tnhh mtv tiếp diễn không được tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập tư nhân của công ty

3. giải thích vì sao lương lậu của tổ chức cá nhân

 đơn vị tnhh mtv ko được tính vào tầm giá hợp lý

  • Đều là loại hình đơn vị do 1 cá nhân khiến cho chủ
  • đầy đủ di sản của đơn vị là của chủ nhân góp vốn
  • Việc tổ chức hoạt động buôn bán liên quan trực tiếp đến chủ tổ chức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *