Các khoản thu nhập miễn thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017

Các khoản thu nhập miễn thuế thu nhập doanh nghiệp. Được quy định Theo Điều 8 thông tư 78/2014/TT-BTC và Điều 6 thông tư 96/2015/TT-BTC

 Tham khảo:

Chi phí tiền lương không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thuế TNDN

Các khoản thu nhập chịu thuế TNDN

Các khoản thu nhập miễn thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017

Các khoản thu nhập miễn thuế

1. Các khoản thu nhập miễn thuế thu nhập doanh nghiệp do HTX, doanh nghiệp tự trồng trọt, chăn nuôi, đánh bắt 

hoặc qua sơ chế thông thường chưa chế biến thành các sản phẩm khác.

– Thu nhập của HTX từ: trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, sản xuất muối

– Thu nhập của HTX từ: nông-lâm-ngư-diêm nghiệp tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn

– Thu nhập của doanh nghiệp từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản ở địa bàn kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.

– Thu nhập từ hoạt động đánh bắt hải sản

2. Thu nhập miễn thuế từ việc thực hiện dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ nông nghiệp:

Dịch vụ tưới, tiêu nước; cày, bừa đất; nạo vét kênh mương nội đồng. Phòng trừ sâu bệnh; dịch vụ thu hoạch sản phẩm nông nghiệp.

3. Thu nhập miễn thuế từ nghiên cứu khoa học

– Thu nhập từ việc thực hiện hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

– Thu nhập từ bán sản phẩm trong thời kỳ sản xuất thử nghiệm hoặc sản phẩm làm ra từ công nghệ mới lần đầu tiên áp dụng tại Việt Nam

– Điều kiện áp dụng: có chứng nhận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chứng nhận là hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ

– Thời gian miễn thuế: tối đa không quá 1 năm từ khi phát sinh doanh thu bán sản phẩm.

4. Thu nhập miễn thuế của doanh nghiệp có số lao động

(Người khuyết tật, người sau cai nghiện ma túy, người nhiễm HIV) >= 30% tổng số lao động bình quân năm của doanh nghiệp

– Điều kiện áp dụng:

+Số lao động bình quân năm từ 20 người trở lên

+ Có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền: cơ quan y tế, xác nhận của cơ sở cai nghiện.

5. Thu nhập miễn thuế từ hoạt động dạy nghề cho

– Người dân tộc thiểu số, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

– Các đối tượng: Đối tượng tệ nạn xã hội, người đang và sau cai nghiện, người nhiễm HIV/AIDS

– Nếu cơ sở có cả người lao động là đối tượng khác thì

Thu nhập miễn thuế=Số học viên thuộc đối tượng được miễn thuế
Tổng số lao động

– Điều kiện áp dụng:

+ Cơ sở thành lập và hoạt động theo quy định về dạy nghề

+ Có danh sách các học viên thuộc đối tượng được miễn thuế

6. Thu nhập miễn thuế được chia từ hoạt động góp vốn, mua cổ phần, liên doanh, liên kết kinh tế với doanh nghiệp trong nước

– Điều kiện áp dụng: Bên nhận góp vốn, phát hành cổ phiếu, liên doanh, liên kết đã nộp đủ thuế TNDN

7. Khoản tài trợ nhận được để sử dụng cho hoạt động:

Giáo dục, nghiên cứu khoa học, văn hóa, nghệ thuật, từ thiện, nhân đạo và hoạt động xã hội khác tại Việt Nam.

– Điều kiện áp dụng: Tổ chức nhận tài trợ được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

8. Thu nhập miễn thuế từ chuyển nhượng chứng chỉ giảm phát thải lần đầu của doanh nghiệp được cấp chứng chỉ giảm phát thải

– Điều kiện áp dụng: Khi bán hoặc chuyển nhượng chứng chỉ giảm phát thải phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về môi trường xác nhận.

9. Các khoản thu nhập miễn thuế của các đơn vị do thực hiện nhiệm vụ được Nhà nước giao:

– Hoạt động tín dụng đầu tư phát triển, tín dụng xuất khẩu của Ngân hàng phát triển Việt Nam

– Hoạt động tín dụng cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác của Ngân hàng chính sách xã hội.

– Thu nhập của công ty TNHH MTV quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam

– Thu nhập từ hoạt động có thu của: Quỹ bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm tiền gửi, quỹ bảo hiểm y tế, quỹ hỗ trợ học nghề, ……..

10. Phần thu nhập không chia:

– Phần thu nhập không chia của cơ sở xã hội hóa (đáp ứng danh mục loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn theo danh mục do thủ tướng chính phủ quy định) trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, y tế và lĩnh vực xã hội hóa khác để lại đầu tư phát triển cơ sở đó theo quy định của pháp luật chuyên ngành về giáo dục, đào tạo, y tế, xã hội hóa khác (không bao gồm đầu tư mở rộng các ngành nghề kinh doanh khác).

– Phần thu nhập không chia của HTX để lại để hình thành tài sản của HTX

11. Thu nhập từ chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực ưu tiên chuyển giao

Nghị định 133/2008/NĐ-CP cho tổ chức cá nhân ở địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

12. Thu nhập của văn phòng thừa phát lại trong thời gian thực hiện thí điểm

Theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. Văn phòng thừa phát lại thực hiện theo quy định tại các văn bản quy pháp luật có liên quan về vấn đề này.

Tham khảo: Điều kiện được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *